Press Release: Żminijietna appeals MEPA to reject proposed Lido in Gzira

Press Release: 15/01/15
Stqarrija Stampa: 15/01/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Monday 15th January 2015

Żminijietna appeals MEPA to reject proposed Lido in Gzira

Żminijietna – Voice of the Left appeals to MEPA to reject proposed development application PA/05376/06, to develop a Lido, out of land reclamation on a site at Triq ix-Xatt in Gzira. This proposal will be discussed during MEPA’s Board meeting Today.

“Should the development be approved, pedestrians walking along the Gzira promenade will be deprived of seaviews. The proposal two have a two-metre walkaway at the side of the lido is a ridiculous insult to the concept of public access”

“Should the proposal be approved, this will open a precedent for other such development along the Gzira and Sliema promenade, depriving the public of public space”.
   
“The area earmarked for development under the 'National Inventory for the Maltese Islands' is classified as an area of high landscape value of the Harbour Fortifications”.

David Pisani
PRO
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 7953 6914

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella l-MEPA biex tirrifjuta l-proposta ta’ Lido fix-Xatt tal-Gzira.


Żminijietna – Leħen ix-Xellug appellat il-MEPA biex tirrifjuta l-proposta PA/05376/06 għall-iżvilupp ta’ Lido, permezz ta’ riklamazzjoni ta’ art mill-baħar f’żona tul ix-Xatt tal-Gzira. Din il-proposta se tiġi diskussa llum waqt laqgħa tal-Bord tal-MEPA.

“Jekk dan l-iżvilupp jiġi approvat, nies li jkunu jippassiġġaw tul ix-xatt tal-Gzira sejrin jiġu mċaħħda mil-veduta tal-baħar. Il-proposta li jitħalla biss 2 metri passaġġ għan-nies man-naħa tal-Lido hija
redikola u nsolenti lejn il-kunċett għal aċċess pubbliku”.

Żminijietna kompliet tgħid li “jekk il-proposta tiġi approvata, se tiftaħ preċedent għal aktar
żvilupp tul ix-xatt ta’ Tas-Sliema u l-Gzira, u se jċaħħad il-pubbliku minn spazji pubbliċi”.

“Iż-żona immarkata għall-iżvilupp skond ‘l-Inventarju Nazzjonali fuq il-Gżejjer Maltin’ jikklassifika s-sit bħala wieħed ta’ valur għoli f’dak li hu xenarju ta’ Fortifikazzjoni tal-Port”.

David Pisani
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 7953 6914


 

Press Releases Main Page