Press Release: New University welcomed, but alternative site required - Żminijietna

Press Release:17/06/15
Stqarrija Stampa: 17/06/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: New University welcomed, but alternative site required - Żminijietna
 
Żminijietna - Voice of the Left welcomed the agreement between the Government of Malta and Jordanian investor for the setting up of a branch of the American De Paul University in Malta, but appealed for another site to be found for the development.
 
"The setting up of the De Paul University is a welcome investment which can have a positive economic and educational contribution. It can also provide new opportunities for students and workers in the field. We support the proposal to have Malta act as an educational hub".
 
"On the other hand we appeal to the Government to consider other sites for the development of  the University, preferably not in an ODZ area. This requires comprehensive and holistic studies and impact assessments which take into consideration educational, economic, social, environmental, traffic and architectural concerns, amongst others".

Luke Scicluna
PRO
Żminijietna – Voice of the Left
Mob:
------------------------------

Stqarrija Stampa: Universita ġdida mfaħħra, imma teħtieġ sit alternattiv – Żminijietna
 
Żminijietna – Leħen ix-Xellug faħħret l-iffirmar li sar bejn l-Gvern ta’ Malta u l-investitur Ġordaniż għal ftuħ tal-Universita Amerikana De Paul f’Malta , imma appellat sabiex jinstab sit alternattiv għal dan l-iżvilupp.   

“L-iżvilupp ta’ l-Universita De Paul huwa nvestiment tajjeb li jista’ jkollu kontribuzzjoni ekonomika u edukattiva pożittiva. Jista’ jkun li jipprovdi opportunitajiet għall-istudenti u ħaddiema f’dan il-qasam. Nappoġġjaw l-proposta li Malta tkun parti minn ċentru edukattiv”.

Minn naħa l-oħra nappellaw il-Gvern biex jikkunsidra siti alternattivi għall-iżvilupp tal-Univerista, preferibilment mhux f’żoni barra l-iżvilupp. Din tirrikjedi studji ħolistiċi u komprensivi u assessjar ta’ mpatti li jieħdu konsiderazzjoni l-qasam edukattiv, ekonomiku, soċjali, ambjentali, ta’ traffiku u l-kwistjonijiet marbuta ma’ l-arkitettura, fost oħrajn.

Luke Scicluna
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob:


 

Press Releases Main Page