Press Release: Żminijietna condemns the construction of a concrete platform on Għadira Bay 

Press Release: 22/02/15
Stqarrija Stampa: 22/02/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: Żminijietna condemns the construction of a concrete platform on Għadira Bay 

Żminijietna – Voice of the Left criticised the decision taken by MEPA to allow a private operator to construct a concrete platform on the sandy beach in Għadira.

“The decision to pour concrete on Għadira Bay is unacceptable. Alternative methods that protect ecological sustainability should have been applied”, stated Żminijietna.

“This decision goes contrary with the concept of the Blue Flag beaches. The Blue Flag awards works towards sustainable development of beaches through strict criteria dealing with water quality, environmental education and information, environmental management, and safety and other services”.

"We urge the Minister in charge of the Environment to take the necessary measures to remove the concrete platform".

David Pisani
PRO
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 7953 6914

----------------------

Stqarrija Stampa: Żminijietna tikkundanna l-kostruzzjoni ta’ pjattaforma tal-konkrit fil-bajja ta’ l-Għadira. 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug kritikat id-deċiżjoni li ħadet il-MEPA li tagħti l-permess li operatur privat jibni pjattaforma tal-konkrit fuq il-bajja ta’ l- Għadira.

“Id-deċiżjoni li jitwaddab konkos fuq il-bajja tal-Għadira huwa inaċċettabli. Metodi oħra alternattivi li jipproteġu s-sostenibilità ekoloġika kellhom jiġu applikati”, saħqet Żminijietna.

“Din id-deċiżjoni tmur kontra l-kunċett ta’ ‘Blue Flag beaches’. Rikonoxximent ta’ bajjiet ‘Blue Flag’ taħdem għal żvilupp sostenibbli tal-bajjiet permezz ta’ kriterji stretti li għandhom x’jaqsmu ma’ l-kwalità tal-ilma, l-edukazzjoni ambjentali u nformali, l-immaniġġjar ambjentali, s-sigurtà u servizzi oħra”.

"Nħeġġu l-Ministru responsabbli mil-Ambjent biex jieħu l-passi neċessarji biex il-pjattaforma tal-konkrit titneħħa”.

David Pisani
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi.
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 7953 6914

 


 

Press Releases Main Page