“Europe should act” – Żminijietna 

Press Release: 22/04/15
Stqarrija Stampa: 22/04/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

22nd April 2015

Press Release: “Europe should act” – Żminijietna 

Żminijietna – Voice of the Left stated that “burden sharing cannot be carried only by the nearby countries. The European Union should respond strongly to this crisis by formulating a common and comprehensive policy, for more solidarity and control of smugglers”.             

“The Mediterranean sea has been transformed into a cemetery and is now dealing with a humanitarian crisis and the ruthless trafficking of persons”.

Żminijietna - Voice of the Left expressed solidarity with the families of the immigrants who tragically lost their lives in the Mediterranean Sea while fleeing persecution, war and economic difficulties. More than 1,700 migrants are estimated to have died so far in 2015.

Luke Scicluna
Public Relations Officer
Żminijietna – Voice of the Left

Stqarrija Stampa: “L-Ewropa għandha taġixxi” – Żminijietna

Żminijietna - Leħen ix-Xellug saħqet li “l-piż ma jistax jinġarr biss mill-pajjiżi li huma fil-qrib. L-Unjoni Ewropeja għandha tirrispondi għal din il-kriżi b’mod immedjat billi tfassal politika komuni, ta’ aktar solidarjetà u kontroll tat-traffikanti”.

“Il-baħar Mediterran spiċċa ċimiterju waqt li nħolqot kriżi umanitarja kbira bi traffikar ta’ persuni”.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug esprimit solidarjetà ma’ l-immigranti u l-familjari tagħhom li qed jitilfu ħajjithom traġikament fil-Baħar Mediterran waqt li qed jaħarbu l-perseguzzjoni, gwerer u diffikultajiet ekonomiċi. Sa llum, aktar minn 1,700 immigrant huwa stmat li tilfu ħajjithom din is-sena. 

Luke Scicluna
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug


 

Press Releases Main Page