Press Release: Public Transport Reform – Żminijietna’s feedback

Press Release: 23/01/15
Stqarrija Stampa: 23/01/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: Monday 23rd January 2015

Public Transport Reform – Żminijietna’s feedback

Żminijietna – Voice of the Left supports the public transport reform package that is coming into force. Żminijietna augurs that these reforms will lead to more efficiency, affordability, improved routes and better accessibility.

“Regarding the environment, Żminijietna considers positive the introduction of Euro 6 vehicles as this is in parallel with EU regulations”.

“With regards to ticketing, Żminijietna is highly concerned with the removal of the daily/weekly ticket for adults. This new measure can lead to increased costs, for example for workers with irregular employment, workers who use public transport more than two rides a day, irregular users, and families with children over 12 years old”.

On the other hand, Żminijietna supports the introduction of the card system as this will lead to more efficiency as waiting time on bus stops will be reduced. It is also positive, the fact, that the new company will honour the present collective agreement.   

David Pisani
PRO
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 7953 6914

Stqarrija Stampa: Riforma Trasport Pubbliku – Żminijietna tikkummenta.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappoġġja il-pakkett ta’ riforma li qed jidħol fis-seħħ fi transport pubbliku. Żminijietna tawgura li dawn ir-riformi jwasslu għal aktar effiċjenza, affordabilità, rotot aħjar u aktar aċċessibilità.

“Rigward l-ambjent, Żminijietna tqies bħala pożittiv l-introduzzjoni ta’ vetturi Euro 6, għax dawn huma paralleli mar-regoli ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-emissjonijiet”.

Fir-rigward ta’ skema ta’ biljetti, Żminijietna hija mħassba ħafna bi tneħħija ta’ ‘day ticket’ u dik ta’ ġimgħa għal persuni adulti. Din il-miżura l-ġdida tista’ twassal għal spejjez aktar, per eżempju għall-ħaddiema li jaħdmu b’sigħat ta’ xogħol irregolari, ħaddiema li jużaw transport pubbliku aktar minn darbtejn f’ġurnata, dawk li jużaw transport b’mod irregolari, familji bi tfal li għandhom aktar minn 12 -il sena.

Minn banda l-oħra, Żminijietna tappoġġja l-introduzzjoni ta’ card għax biha tiżdied l-effiċjenza fir-rotot, peress li l-ħin fuq il-‘bus stops’ se jiqsar. Huwa wkoll pożittiv, il-fatt li l-kumpanija l-ġdida se tonora l-ftehim kollettiv li jeżisti preżentament.

David Pisani
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi.
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 7953 6914


 

Press Releases Main Page