Press Release: Compulsory sex education should be a priority 

Press Release: 28/09/15
Stqarrija Stampa: 28/09/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

English/Maltese Version

Press Release:  Compulsory sex education should be a priority

Żminijietna – Voice of the Left supports the European Parliament Resolution on the report, Empowering Girls through Education in the EU. This is a major step towards gender equality.

“The report stresses that education is an important tool for enabling women to participate fully in society. The report stresses that poverty is the biggest obstacle preventing girls from education and gender equality. Also that those girls who are not allowed to go to school are more exposed to domestic violence”.

“Further on, the report encourages member states to promote gender equality in their comprehensive sex and relationship programs and to consider making these programs compulsory in their school curricula for all primary and secondary school children and training teachers. The report also calls on the Commission to support the inclusion of objective information on LGBTi issues in school curricula”.      

Żminjietna said that “compulsory sex education will contribute to public health priorities such as reducing unplanned pregnancies and prevention and early treatment of sexually transmitted infections. Given the fact, that teenage pregnancies rates in Malta have been growing, the recommendations in the report are a step forward towards addressing this problem.

Maryanne Zammit
Asst- PRO
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9944 0169

-------------------------------

Stqarrija Stampa: L-Edukazzjoni Sesswali għandha tkun parti ntegrali fis-sistema edukattiva.  

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tappoġġja r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq ir-rapport, ‘Empowering Girls through Education in the EU’. Żminijietna qalet li dan hu pass akbar lejn l-ugwaljanza sesswali.

“Ir-rapport jisħaq li l-edukazzjoni hi għodda mportanti biex in-nisa jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà. Ir-rapport jenfasizza li l-faqar huwa l-akbar problema fi triq għal ugwaljanza sesswali, peress li jagħmilha aktar diffiċli biex tfal bniet jieħdu l-edukazzjoni tagħhom. Ir-rapport jgħid ukoll li tfal li ma jitħallewx jmorru l-iskola huma iktar esposti għal vjolenza domestika”.

“Ir-rapport jinkoraġġixxi Stati Membri biex jippromwovu aktar l-ugwaljanza sesswali fil-programmi edukattivi ta’ promozzjoni nazzjonali. Jinkoraġixxi ukoll stati membri biex tali programmi jiddaħħlu fil-kurrikula tal-iskejjel primarji u sekondarji, flimkien ma’ taħriġ tal-għalliema. Ir-rapport jitlob ukoll lill-Kummissjoni biex tappoġġja l-inklużjoni fi skejjel ta' suġġetti edukattivi li jitrattaw b’mod oġġettiv temi marbuta ma persuni LGBTi”.
 
Żminijietna saħqet li “edukazzjoni sesswali obbligatorja se tikkontribwixxi għal titjib fi saħħa pubblika, għax tgħin biex jitnaqqas in-numru ta’ unplanned pregnancies, iktar prevenzjoni u trattament bikri ta’ infezzjonijiet trażmessi sesswalment. Peress li r-rata ta’ tqala fost iż-żgħażagħ f’Malta qiegħda kullma jmur tikber, nqisu li r-rakkomandazzjonijiet fir-rapport huma pass 'il quddiem biex jiġu ndirizzati kwistjonijiet reali”. 

Maryanne Zammit
Assistent- PRO
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9944 0169

 

Press Releases Main Page