Press Release: Żminijietna welcome decision but policy should be revised

Press Release: 01/07/16
Stqarrija Stampa: 01/07/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 1st of July 2016

 

Press Release: Żminijietna welcome decision but policy should be revised

 

Żminijietna – Voice of the Left welcome the position taken by the Planning Authority to refuse the proposed development application for a mega project in Hondoq ir-Rummien, Gozo. The proposed application consisted of a yatch marina, tourist village, villas, apartments and a hotel.

 

“With regards to the local plan in relation to the area, we appeal to the Minister for the Environment, the Planning Authority and the Opposition Party in parliament to revise policy so that the area is really safeguarded from unsustainable development. The disused quarry should be converted and regenerated into an afforestation project”.

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

 

Stqarrija Stampa: Żminijietna sodisfatta bid-deċiżjoni, imma jeħtieġ reviżjoni fil-pjan lokali

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tilqa’ b’sodisfazzjon l-pożizzjoni meħuda mil-Awtorità tal-Ippjanar li tirrifjuta l-iżvilupp propost għall-proġett massiv fil-Bajja ta’ Ħondoq ir-Rummien fil-gżira ta’ Ġħawdex. L-applikazzjoni proposta kienet tikkonsisti f’jott marina, villaġġ turistiku, appartamenti, vilel u lukanda.

 

“Fir-rigward tal-pjan lokali taż-żona, nappellaw il-Ministru tal-Ambjent, l-Awtorità tal-Ippjanar u l-partit tal-oppożizzjoni fil-Parlament biex jemenda l-liġi sabiex iż-żona tiġi vera ssalvagwardjata minn xi theddida ta’ żvilupp u li l-barriera mhux użata għanda tiġi riġenerata fi proġett ta’ afforestazzjoni”.     

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

Żminijietna – Leħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page