Press Release: Unions should not act as temporary employment agencies

Press Release: 01/12/16
Stqarrija Stampa: 01/12/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: Unions should not act as temporary employment agencies.

 

Żminijietna- Voice of the Left stated “that it is against job schemes that promote ‘temporary agency work’ contracts, as these encourage precarious employment; that will mean the hiring of workers for a short period of time, on fixed terms. Jobs Plus is promoting the same concept of temporary agency work”.

 

Żminijietna added “that it is also against that Union representatives participate and promote such schemes. On the contrary union representatives should campaign for decent work, which is based on decent and regular employment, good working conditions and with the right for collective bargaining”.

 

Flexicurity should be the way forward, to simultaneously enhance flexibility and security in the labour market, with economic incentives and supportive measures for easier access to work or stepping-stones to assist progress into stable and legally secure employment”.

 

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

(Contact Org – 7953 6914)

 

-----------------------

 

Stqarrija Stampa: Unjins m’għandhomx jaġixxu ta’ aġenziji tax-xogħol temporanju.

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug saħqet li “hi kontra skemi tax-xogħol li jippromwovu l-ħolqien ta’ aġenziji tax-xogħol temporanju, peress li dawn jinkoraġixxu x-xogħol prekarju; li jfisser l-kiri ta’ ħaddiema għall-perjodu qasir ta’ żmien, b’termini ta’ mpjieg temporanju. Jobs Plus qed jippromwovi l-istess kunċett  ta' aġenziji tax-xogħol temporanju.

 

Żminijietna żiedet tgħid li “hi wkoll kontra li rappreżentanti ta’ Unjins jipparteċipaw u jippromwovu tali skemi. Bil-kuntrarju, unjins għandhom jaħdmu favur xogħol regolari u diċenti, b’kundizzjonijiet tajbin tax-xogħol u dritt għal ftehim kollettiv”.

 

Flessibilità b’sigurtà għandha tkun it-triq il-quddiem fil-qasam tax-xogħol, sabiex tinkorpora flimkien il-flessibilità fis-suq tax-xogħol ma’ stabilità  fl-impjieg, b’inċentivi finanzjarji u miżuri ta’ appoġġ għal aċċess faċli fl-impjieg, u li jsaħħaħ l-proċess ta' stabilità u sigurtà fl-impjieg”.

 

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page