Press Release: Żminijietna calls for an increase in the minimum wage income

Press Release: 02/06/16
Stqarrija Stampa: 02/06/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 2nd June 2016

Press Release: Żminijietna calls for an increase in the minimum wage income

 

Żminijietna – Voice of the Left urges all progressive forces in Malta to support Caritas proposal for an increase in the minimum wage income. Till to date, the General Workers Union, Alternattiva Demokratika, the Alliance against Poverty and the Communist Party of Malta have all expressed themselves in favour of this proposal.

 

Żminijietna supports this proposal as this will benefit the hard working people on low income.  This increase will reduce Income Inequality, raise consumption of basic needs, and improve people’s economic security and their standard of living.

 

“Studies show, that increases in the minimum wage have had little or no negative effect on the employment of minimum-wage workers, even during times of weakness in the labour market.

 

Same study suggests that a minimum-wage increase could have a small stimulative effect on the economy as low-wage workers spend their additional earnings, raising demand and job growth, and providing some help on the jobs front”.

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

 

-----------------------------

 

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella għal żieda fil-paga minima nazzjonali

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug appellat lill-forzi progressivi f’Malta biex jappoġġjaw il-proposta tal-Caritas għal żieda fil-paga minima nazzjonali. Sa llum, huma l-General Workers Unions, l-Alternattiva Demokratika, l-Alleanza Kontra l-Faqar u l-Partit Komunista Malti li esprimew ruħhom favur din il-proposta.

 

Żminijietna taqbel mal-proposta għax se jibbenefikaw minnha ħaddiema fuq paga baxxa li jaħdmu ħafna. Tali żieda tnaqqas l-inugwaljanza fil-pagi, iżżid il-konsum ta’ prodotti bażiċi, u ttejjeb il-lat finanzjarju u l-livell tal-għajxien tal-individwu. 

 

“Studji internazzjonali juru li l-impatt taż-żieda fil-paga minima fuq il-ħolqien tax-xogħol kien ftit li xejn, anke meta l-ekonomija kienet sejra ħażin.

 

L-istess studji jissuġġerixxu li żieda fil-paga minima se jkollha effett pożittiv żgħir fuq l-ekonomija, iżżid il-konsum u l-ħolqien ta’ ċertu xogħol, u tgħin f’dak li huma kundizzjonijiet tax-xogħol”.

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page