Press Release: Paceville Master Plan should not go ahead” – Żminijietna

Press Release: 03/11/16
Stqarrija Stampa: 03/11/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 3rd November 2016

  

Press Release: “Paceville Master Plan should not go ahead” – Żminijietna

 

Żminijietna –Voice of the Left said "that the proposed Master Plan regards the upgrading of the area of Paceville should not proceed for further consideration, as it doesn’t take into account the common good. Further to this, public land and properties should not be given away for the building of luxury apartments development projects”.  

 

“With regards to the protection of the foreshore, the proposed master plan points to develop, not only close to the foreshore, but further into the sea, with the use of land reclamation.

 

In addition, various properties, owned by residents and small businesses, may be demolished to make way for the project. The plan is also aiming to transfer public properties into private hands, in order to develop high rise buildings and luxury apartments".        

 

The leftist organization added “that the proposed master plan is not based on scientific studies. MEPA should not proceed with this process”.

 

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

(Contact Org – 7953 6914)

 

-----------------------

 

Stqarrija Stampa: “Il-Pjan propost ta’ Paceville m’għandux jibqagħaddej” – Żminijietna

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug qalet “li l-pjan sħiħ propost għaż-żona ta’ Paceville bl-għan li jsir titjib taż-żona m’għandux jitkompla, peress li l-istess pjan ma’ jagħtix importanza l-ġid komuni. Barra minn hekk, artijiet u propjetajiet pubbliċi m’għandhomx jingħataw biex jinbnew proġetti ta' appartamenti lussużi”.

 

“Fir-rigward tal-kosta, il-pjani proposti jimmiraw biex mhux biss jiżviluppaw viċin il-kosta, imma anke fil-baħar, bl-użu tar-riklamazzjoni tal-art. Kif ukoll, propjetajiet varji, fosthom residenzjali u ta’ entitajiet kummerċjali żgħar jista' jkun li jkollhom jitwaqqaw biex jagħmlu tajjeb għall-proġett imfassal. Il-pjan qed jimmira ukoll li propjetŕ pubblika tiġi trasferita għand il-privat biex jinbnew torrijiet u appartamenti lussużi”.

 

L-organizazzjoni Xellugija kompliet tgħid li l-fatt li l-pjan propost mhux ibbażat fuq studji xjentifiċi, il-MEPA m’għandiex tkompli bil-proċess.

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page