Press Release: Żminijietna calls for the protection of Wied Moqbol

Press Release: 04/03/16
Stqarrija Stampa: 04/03/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: Żminijietna calls for the protection of Wied Moqbol

Żminijietna - Voice of the Left calls upon MEPA Appeals Board to revoke the permit issued in 2014 for the development of a quarry in Wied Moqbol. MEPA should respect it's own planning regulations.

"The area indicated is of agricultural value and this is clearly specified by MEPA in it's policies, with reference to the Malta South Local Plan. Also the surrounding area of Wied Moqbol is designated as a Special Area of Conservation of International Importance under the Natura 2000 programme, due to the importance of the species as well as archaeological remains found there".

David Pisani
Secretary
Żminijietna – Voice of the Left

----------------------

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella l-Bord tal-Appell tal-MEPA biex jipproteġi Wied Moqbol.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug appellat il-Bord tal-Appell tal-MEPA biex jirrevoka l-permess maħruġ fl-2014 għall-iżvilupp ta' barriera ġewwa Wied Moqbol. Nħeġġu l-MEPA biex tħares ir-regolamenti tagħha.

"Iż-żona ndikata hija ta' valur agrikolu u dan hu speċifikat fl-istess dokumenti tal-MEPA b'referenza għal Pjan Lokali ta' naħa t'isfel ta' Malta. Kif ukoll il-madwar ta' Wied Moqbol hu klassifikat bħala żona speċjali ta' konservazzjoni, minħabba l-ispeċi li jgħammru fiha u fdalijiet arkeoloġiċi misjuba fil-post". 

David Pisani
Segretarju
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 7953 6914

Press Releases Main Page