Press Release: Żminijietna appeals for the safeguarding of Wied Għomor

Press Release: 04/05/16
Stqarrija Stampa: 04/05/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 4th May 2016

Press Release: Żminijietna appeals for the safeguarding of Wied Għomor

 

Żminijietna – Voice of the Left appeals the Planning Authority Board to reject the proposed development application for the construction of a Retired Home Complex on a disused quarry in Wied Għomor, San Gwann.

 

Żminijietna added, “that the valley is already under threat by previous planning decisions. To allow the creation of new development in the valley is condemnable.  The Planning Authority Board should not allow that disused quarries, which most of them are located in unspoiled areas, be transformed into building sites”.

 

“Same reasoning, as that applied by MEPA in 2015 with regards Wied Filep, for the rehabilitation and restoration of the quarry for amenity and nature conservation should be applied in this case”, stated Żminijetna – Voice of the Left.

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

 

Stqarrija Stampa: Żminijietna tapella biex jiġi salvagwardjat Wied Għomor.

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug appellat il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar biex jirrifjuta l-iżvilupp propost ta’ bini ta’ Kumpless ta’ Dar tal-Anzjani fuq barriera mhux użata f’Wied Għomor, San Gwann.

 

Żminijietna żiedet tgħid “li l-Wied diġa jinsab taħt theddida b’deċiżjonijiet meħuda qabel. Li jitħalla jsir żvilupp ġdid fil-Wied hija xi ħaġa kundannabli. Il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar m’għandux iħalli barrieri mhux użati, li ħafna minnhom jinsabu f’żoni mhux mittiefsa, jiġu mibdula b’żoni bil-bini fihom”.

 

“L-istess raġunar, bħal dak applikat mil-MEPA fl-2015 fir-rigward ta’ Wied Filep, għar-riabilitazzjoni u riġenerazzjoni tal-barriera għal użu ta’ konservazzjoni ambjentali, għandu jiġi applikat f’dan il-każ”, saħqet Żminijietna – Leħen ix-Xellug.

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page