Press Release: Malta waste management strategy should target unsustainable practices

Press Release: 05/09/16
Stqarrija Stampa: 05/09/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Malta waste management strategy should target unsustainable practices. 

 

Żminijietna – Voice of the Left said “that the way forward to manage a sustainable circular economy is by addressing the source of the problem, which is the capitalist mode of production, which is based on maximisation of profit, environmental degradation and unsustainable consumption, practices and growth”.  

 

“The way forward should be a green and just economy, where the economy should not only be efficient, but also fair. Fairness implies recognising global and country level equity dimensions, particularly in assuring a just transition to an economy that is low-carbon, resource efficient and socially inclusive”.

 

Żminijietna – Voice of the Left added “that the Government should enforce laws and regulations so that all the sectors in society are actively involved in this process, especially the business community which is the main producer in the generating of waste. Waste minimisation should be the core basis of this strategy. Developing on the use of more engineered landfills or waste incineration should not be the answer to our waste management crisis.

 

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left.

(Contact Organisation- 7953 6914)

 

Stqarrija Stampa: L-istrateġija Nazzjonali għall-immaniġġjar tal-iskart għandha tindirizza prattiċi insostenibbli.

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug qalet “li triq il-quddiem biex jkollna sistema tal-immaniġġjar tal-iskart sostenibbli huwa biss billi nindirizzaw il-qalba tal-problema, li huwa l-mod kapitalist ta’ kif nipproduċu l-affarjiet, li huwa bbażat fuq profitt massiv, degredazzjoni tal-ambjent, flimkien ma’ konsum, prattiċi u żvilupp insostenibbli”.   

 

“Irridu nħarsu lejn sistema ekonomika li hija aktar ġusta u ħadra, fejn l-ekonomija mhux biss tkun effiċjenti, imma anke ġusta. Ekonomija ġusta jfisser li jiġu rikonoxxuti d-dimensjonijiet distinti bejn l-ekonomija globali u dik tal-pajjiż, partikolarment biex tiġi assigurata transizzjoni ġusta għall-ekonomija low carbon, effiċjenti f'dik li hi riżorsa u soċjalment inklussiva”.

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug żiedet tgħid li “l-Gvern għandu jinforza l-liġijiet u regolamenti sabiex is-setturi kollha fis-soċjetà jkunu nvoluti b’mod attiv fl-immaniġġjar tal-iskart, speċjalment il-komunità kummerċjali, li hija l-ikbar entità f’dik li hi produzzjoni tal-iskart. It-tnaqqis tal-iskart għandu jkun l-bażi tal-istrateġija. Li tkompli tiżviluppa l-istrateġija f’aktar engineered landfills jew użu ta' nċenerazzjoni, m’għandhiex tkun is-soluzzjoni għall-kriżi fl-immaniġġjar tal-iskart f’Malta”.

 

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

 


 

Press Releases Main Page