Press Release: Zminijietna welcome access to Manoel Island Foreshore

Press Release: 05/10/16
Stqarrija Stampa: 05/10/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 5th  of October 2016

 

Żminijietna welcome access to Manoel Island foreshore.

 

Żminijietna – Voice of the Left expressed satisfaction as access to the coast at Manoel Island has been restored. We also express our gratitude for the actions taken by the activists of Kamp Emergenza Ambjent and Gzira Mayor.

 

“On the other hand, Żminijietna is highly concerned that for all these years, the competent authorities stood aside from taken any action to safeguard peoples’ right to access foreshore”.

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

(Contact Org – 7953 6914)

 

-----------------------

 

Stqarrija Stampa: Żminijietna tilqa' b'sodisfazzjon l-aċċess għall-kosta ta' Manoel Island.

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug esprimit sodisfazzjon li l-aċċess għall-kosta ġewwa Manoel Island reġgħet ġiet miftuħa. L-għaqda esprimit wkoll gratitudni għall-azzjonijiet meħuda mil-attivisti tal-Kamp Emerġenza Ambjent u s-Sindku tal-Gzira.

 

“Mil-banda l-oħra, Żminijietna tinsab imħassba li tul dawn is-snin kollha, l-awtoritajiet kompetenti qagħdu lura milli jieħdu azzjoni biex jissalvagwardjaw id-dritt tal-poplu għall-aċċess tal-kosta”.

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page