Press Release: “Government should not promote precarious jobs in government’s contracts” – Żminijietna – Voice of the Left

Press Release: 06/03/16
Stqarrija Stampa: 06/03/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: “Government should not promote precarious jobs in government’s contracts” – Żminijietna – Voice of the Left.

Żminijietna – Voice of the Left urges the Government to introduce the appropriate changes to the present procurement system with regards to public sector contracts for support services such as security, administration, care and cleaning services. Contractual agreements with private entities for such services  for a short period of time  reinforces the whole system of precarious employment, such as temporary job contracts or forced jobs on a reduced hours.    

“It’s a shame that till date many workers engaged by private contractors to perform duties in the public sector are still being employed under precarious conditions of employment, particularly on very short term job contracts”.   

On the other hand, Żminijietna appreciates the work that is being taken by the Trade unions to fight against precariousness. Unions should come together and put more pressure on the Government to improve the current precarious situation of these workers.

David Pisani
Secretary
Żminijietna – Voice of the Left

------------------------

Stqarrija Stampa: “Il-Gvern m’għandux jippromwovi l-prekarjetà fil-kuntratti tal-Gvern” – Żminijietna – Leħen ix-Xellug.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug ħeġġet il-Gvern biex jintroduċi l-bidliet neċessarji fis-sistema preżenti ta’ ‘tendering’ li tirrigwardja kuntratti pubbliċi fosthom dawk tas-sigurtà, amministrazzjoni, ħarsien u tindif. Kuntratti ffirmati ma’ entitajiet privati biex jipprovdu s-servizz għall-perjodu qasir ta' żmien qed jirrinforza sistema sħiħa ta’ prekarjetà, fosthom impjieg b’kuntratti qosra tax-xogħol jew xogħol b’sigħat imnaqqsa sfurzati.    

“Huwa tal-mistħija, kif ħafna mil-ħaddiema mħaddma mil-kuntratturi privati biex jagħmlu xogħol fis-settur pubbliku qed jiġu mpjegati taħt kundizzjonijiet prekarji, partikolarment b’kuntratti qosra tal-impjieg”.

Mil-banda l-oħra, Żminijietna tapprezza x-xogħol siewi li qed jagħmlu l-Unjins biex jiġġieldu l-prekarjetà. Il-unjins għandhom jingħaqdu flimkien u jagħmlu aktar pressjoni fuq il-Gvern biex jtejjeb is-sitwazzjoni preżenti prekarjetà tal-ħaddiema.

David Pisani
Segretarju
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 7953 6914

Press Releases Main Page