Press Release: Budget should address housing inequality, income disparity and precariousness

Press Release: 06/10/16
Stqarrija Stampa: 06/10/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 6th  of October 2016

 

Press Release:  Budget should address housing inequality, income disparity and precariousness.

 

Żminijietna – Voice of the Left said “that budget 2017 should target income disparity, housing inequality and precarious employment. National statistics confirm that around 100,000 people are at risks of poverty and social exclusion (22.4%).

 

“With regards to worker’s wage gap, Żminijietna appeals to the government to increase the national minimum wage income. This will be of a benefit to all workers on minimum wage income, whether they are full-time, part-time or on a fixed term contract”.

 

“Household inequalities should also be addressed, as property prices and rent fees are getting higher.  Thus, the number of families on low income who are finding it difficult to live in a decent accommodation is also increasing. The government should introduce immediate measures to assists those in need of assistance to live in decent accommodation”.

 

“Also the government should target speculation in property prices and rent fees. Policies with regards rent regulation, like those applied in the Scandinavian region should also be analysed and studied. In addition, the government should as well start taxing vacant property (third property onwards)”, stated Żminijietna – Voice of the Left.  

 

Measures to address precariousness in the labour market must be more consistent, such as incentives to create new jobs on an indefinite contract, together with new regulations to limit the number of workers engaged on a temporary job contract or part-time employment”. 

 

Another sector which needs to be addressed is that of immigrants and their integration in society. Till date, immigrants are still working in precarious jobs with limited rights and conditions of work and often exploited by employers. In order to address this situation, the Authorities should invest in opening up job centres which will help immigrants integrate in society and avoid further abuses.

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

(Contact Org – 7953 6914)

 

-----------------------

 

Stqarrija Stampa: Il-Baġit għandu jindirizza l-inugwaljanzi, id-disparità fil-pagi  u l-prekarjetà. 

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug qalet li “l-baġit 2017 għandu jattakka d-disparità fil-paga; l-inugwaljanza fl-akkomodazzjoni u l-prekarjat fix-xogħol. Statistika uffiċjali tikkonferma li madwar 100,000 persuna huma f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjali (22.4%).

 

Fir-rigward ta’ varjazzjoni fil-paga tal-ħaddiem, Żminijietna tappella l-Gvern biex jżid il-paga minima nazzjonali. Min din il-miżura jibbenefikaw dawk il-ħaddiema kollha li huma bil-paga minima, kemm jekk jaħdmu full-time, part-time jew b’kuntratt temporanju”.

 

L-inugwaljanza fl-akkomodazzjoni għandha tiġi ndirizzata, peress li l-prezz tal-propjetà u l-kiri qed jiżdiedu ħafna. In-numru ta’ familji bi dħul baxx li qed jsibuha diffiċli biex jgħixu f’akkomodazzjoni diċenti wkoll qed jiżdied. Il-Gvern għandu jintroduċi miżuri mmedjati li bihom jassistu dawk fi bżonn ta’ akkomodazzjoni diċenti”.

 

Kif ukoll il-gvern għandu jattakka l-ispekulazzjoni fil-prezzijiet tal-propjetà u l-kiri. Politika fir-rigward ta’ regolamentazzjoni tas-suq tal-kiri, bħal dik applikata fir-reġjun Skandinavu għandu tiġi analizzata u studjata. Fl-istess waqt il-Gvern għandu jibda jintaxxa propjetà vojta (mit-tielet dar il-quddiem)”.

 

Miżuri li jindirizzaw il-prekarjetà fis-suq tax-xogħol għandhom jkunu aktar konsistenti, fosthom bl-introduzzjoni ta’ miżuri li jinċentivaw kuntratt ta’ xogħol fiss, flimkien ma’ regoli ġodda li jillimitaw in-numru ta’ ħaddiema ngaġġati b’kuntratt ta’ xogħol temporanju u anke part-time”. 

 

“Settur ieħor li jeħtieġ li jingħata mportanza hu l-integrazzjoni fis-soċjetà tal-komunità tal-immigranti. Sa llum, immigranti għandhom qed jaħdmu b’xogħolijiet prekarji bi ftit li xejn drittijiet u kundizzjonijiet tajba tax-xogħol. Fil-maġġor parti sfruttati. Biex tiġi ndirizzata din is-sitwazzjoni, l-Awtoritajiet għandhom jinvestu fil-ftuħ ta’ numru ta’ ċentri tax-xogħol li jgħinu l-immigranti jintegraw fis-soċjetà u jeliminaw aktar abbużi”.

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page