Press Release: Parliament should amend law for ‘same-sex marriage’

Press Release: 10/06/16
Stqarrija Stampa: 10/06/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 10th  of June 2016

  

Press Release: Parliament should amend law for ‘same-sex marriage

 

Żminijietna said that “in these last years, Malta made history by introducing civil unions with the same rights and obligations as marriage and with the possibility of adopting children. Also, the law of gender identity helped to rectify the human rights breaches of the past, while putting an end to discrimination.

 

This Bill has put Malta on the forefront of global recognition, also moving ahead on other member states in the European Union.”

 

Żminijietna augurs that these major milestones are followed by MPs putting forward a Bill which opens to marriage to all couples irrespective of their gender, including gay marriage.

 

“Subsequently, there is the need for a comprehensive framework for transgender with the aim of addressing their rights, eliminate discrimination in employment and that hormone treatments are given for free under the national public healthcare services”.

 

“Apart from these there is the need for more education and the setting up of facilities where the status of transgender people is protected, such as the case of imprisonment”, stated Żminijietna – Voice of the Left

 

Żminijietna - Voice of the Left will be participating in the pride march being organized by the Malta Gay Rights Movement.

 

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

(Contact Org – 7953 6914)

 

-----------------------

 

 Stqarrija Stampa:  Il-Parlament għandu jemenda liġi favur ‘same-sex marriage’

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug qalet li se tieħu sehem fil-‘Pride March’ organizzat mil-MGRM, nhar is-Sibt 11ta’ Ġunju 2016 ġewwa l-Belt Valletta. 

 

Żminijietna qalet li “f’dawn l-aħħar snin, Malta għamlet pass kbir ‘il quddiem fl-istorja bl-introduzzjoni tal-Unjoni Ċivili, fejn din il-liġi tat l-istess drittijiet u obbligazzjonijiet daqs żwieġ bejn koppji eterosesswali, u bil-possibilita li jadottaw it-tfal. Kif ukoll, il-liġi l-ġdida tal-identità tal-ġeneru għenet biex tiġi ndirizzata s-sitwazzjoni xejn pjaċevoli li kienu jgħixu fiha dawn il-persuni, filwaqt li wasslet wkoll għal tmiem ta’ diskriminazzjoni.

 

Dawn il-qafas ta’ liġijiet tefgħu lil Malta fuq quddiem nett f’dak li hu rikonoxximent globali, kif ukoll poġġew il-Malta fuq quddiem meta ikkomparata ma’ pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea”.

 

Żminijietna tawgura li dawn il-kisbiet kbar jwasslu biex minn fost il-Membri Parlamentari titressaq liġi li tirrikonoxxi it-terminu ta’ żwieg bejn koppji ta’ l-istess sess, irrispettivament mil-ġeneru.

 

“Preżentament, teżisti l-ħtieġa ta’ liġi komprensiva għall-persuni ‘transgender’ bl-għan li jiġu ndirizzatti d-drittijiet tagħhom, tiġi eliminata diskriminazzjoni fil-post tax-xogħol, u li trattament ta’ l-ormoni jkun inkluż fis-servizz tas-saħħa pubblika bla ħlas”. 

 

Apparti minn dan, jeżisti l-bżonn ta’ aktar edukazzjoni u żvilupp ta’ faċilijiet fejn persuna transgender jkollha l-istatus tagħha mħares, fosthom fil-qasam tal-priġunerija”, saħqet Żminijietna

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page