Press Release: Morning after Pill should be available; use of Contraceptives need to be strongly promoted and more available

Press Release: 12/07/16
Stqarrija Stampa: 12/07/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 12th of July 2016

 

Press Release: Morning after Pill should be available; use of Contraceptives need to be strongly promoted and more available.

 

Żminijietna - Voice of the Left said that “the state should legislate infavour of the morning after pill. The pill is listed as an emergency contraception and is used to avoid the risk of unplanned pregnancy.

 

Żminijietna added that “Malta has remained the only country in the European Union which does not provide access to the morning after pill. In around 22 European Union countries, women could purchase these pills from pharmacies, and in some countries such as the Netherlands, Sweden and Portugal women could also purchase emergency contraceptive from over the counter”.

 

“Research indicated that three in four women in European countries are aware that the morning after pill is an option for managing the risk of unplanned pregnancy after unprotected sex or contraceptive failure”.

 

Żminijietna stressed “that in order to reduce the spread of STDs and infections national campaigns should be strengthened. These should promote more the use of condoms. Health departments should also give away free condoms”.

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

 

 

Stqarrija Stampa: Il-Pillola Kontraċettiva għanda tkun għall-bejgħ; l-użu ta’ kontraċettivi għandu jkun iktar promoss u aċċessibli aktar.

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug qalet li “l-istat għandu jilleġisla favur il-pillola kontraċettiva (Morning After Pill). Din il-pillola hija klassifikata bħala kontraċettiv ta’ emerġenza u hija l-aktar użata biex tipprevjeni r-risjku ta’ tqala mhux ippjanata.

 

Żminijietna żiedet tgħid li “Malta baqgħet l-uniku pajjiż fl-Ewropa li ma jagħtix aċċess għal din it-tip ta’ pillola. Fi 22 pajjiż fl-Ewropa, in-nisa jistgħu jixtru din il-mediċina mil-ispiżerija, u f’pajjiżi oħra bħalma huma l-Olanda, Svezja, u l-Portugall din tista’ tinxtreha minn aktar postijiet fosthom supermarkets”.

 

Ir-riċerka tindika li tlieta minn kull erbgħa nisa fil-pajjiżi tal-Ewropa jafu sew li l-pillola kontraċettiva hija alternattiva oħra sabiex jiġi minimizzat ir-riskju ta’ tqala mhux ippjanata minħabba sess mhux protett u falliment fl-użu tal-kontraċettiv”.

 

Żminijietna tisħaq “il-bżonn ta’ aktar kampanja esukattiva fl-użu tal-kontraċettiv sabiex jitnaqqas kemm jista’ jkun il-mard trasmess sesswalment (STDs) u infezzjonijiet oħra. Iċ-Ċentri tas-Saħħa għandhom anke jipprovdu b’xejn il-kontraċettivi”.

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page