Press Release: ‘Private Employment Agencies’ should not be a tool for social dumping

Press Release: 13/05/16
Stqarrija Stampa: 13/05/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 13th May 2016

Press Release: ‘Private Employment Agencies’ should not be a tool for social dumping

 

Żminijietna – Voice of the Left said “that the Government should enforce work regulations to stop the exploitation of foreign workers and should also ratify the ILO Convention 1997 (No 181) with regards to the Private Employment Agencies.

 

Żminijietna added “that the government should translate into Maltese law this ILO Convention. This will protect workers against abuses, guarantee the right to freedom of association and promote collective bargaining and social dialogue as necessary components of a well-functioning industrial relations system”.

 

“Also the Government should take over the responsibility for the engagement of foreign workers when there is an undersupply of workers in sectors controlled by the state, such as the health and care sector”, stated Żminijietna – Voice of the Left.

 

 Joe Attard

 PRO

Żminijietna – Voice of the Left

 

-----------------

 

Stqarrija Stampa: Aġenziji Privati tax-Xogħol m’għandhomx jservu ta’ għodda għas-‘social dumping’.

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug qalet li “l-Gvern għandu jsaħħaħ il-liġijiet tax-xogħol biex jrażżan l-isfruttament ta’ ħaddiema barranin, u għandu wkoll jirratifika l-Konvenzjoni ta’ Organizazzjoni Dinjija tax-Xogħol (ILO) ta’ 1997 Numru 181 li titratta l-aġenziji privati tax-xogħol”.

 

Żminijietna żiedet tgħid li “l-Gvern għandu jinkludi din il-konvenzjoni fil-qafas legali ta’ Malta. Din il-liġi se tipproteġi l-ħaddiema barranin kontra l-abbuż, tiggarantixxi d-dritt ta’ assoċjazzjoni f’unjin u għall-ftehim kollettiv u d-dritt għad-djalogu soċjali bħala l-komponent neċessarju biex titħaddem aħjar is-sistema ta’ relazzjonijiet industrijali”.

 

Kif ukoll il-Gvern għandu jieħu f’idejh ir-responsabilitŕ ta’ ingaġġ ta’ ħaddiema barranin meta għandek nuqqas ta’ ħaddiema f’setturi mmaniġġjati mil-Istat, fosthom l-qasam tas-saħħa u l-kura”, saħqet l-Għaqda Xellugija Żminijietna.

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page