Press Release: “Women should not be treated as if they were children” - Żminijietna

Press Release: 13/10/16
Stqarrija Stampa: 13/10/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 13th  of October 2016

 

Press Release: “Women should not be treated as if they were children” - Żminijietna

 

Żminijietna – Voice of the Left is highly disappointed with the decision taken by the joint committee on social policy, health and family affairs not to allow the morning after pill to be available over the counter.

 

The Leftist organisation added that “Parliamentary group recommendation that the morning-after pill should require a doctor’s prescription when sold to women is more a paternalistic approach rather than a health issue”.

 

“In various countries, such as Turkey and all EU countries, except Hungary, the emergency contraception is available over the counter.  Others, such as Argentina offers it for free under the public healthcare service system”.

 

Żminijietna – Voice of the Left supports the stand taken by Gender Equality Malta to hold a protest, next Sunday, urging MPs to rethink their position. Żminijietna will be joining forces.

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

(Contact Org – 7953 6914)

 

-----------------------

 

Stqarrija Stampa: “In-nisa m’għandhomx jkunu trattati bħat-tfal” – Żminijietna.

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tinsab nkwetata bid-deċiżjoni li ħa l-grupp parlamentari li jinkludi l-kumitat tal-affarijiet soċjali, dak tas-saħħa, u l-familja li ma jagħtix l-awtorizazzjoni li l-“morning after pill” tinbiegħ minn spiżeriji.

 

L-għaqda xellugija żiedet tgħid li “rikomandazzjoni tal-grupp parlamentari li l-morning after pill għandha jkollha l-preskrizzjoni tat-tabib qabel ma tinxtara mil-mara, ma hi xejn ħlief deċiżjoni paternalistika aktar milli kwistjoni ta’ saħħa”.

 

“F’ħafna pajjiżi, fosthom fit-Turkija u l-pajjiż kollha tal-Ewropa bl-eċċezzjoni tal-Ungerija, l-pillola ta’ kontraċezzjoni ta’ emerġenza (MAP) tinsab għall-bejgħ fi spiżeriji. Oħrajn, fosthom l-Arġentina joffru din il-pillola b’xejn taħt is-sistema tas-saħħa pubblika”.

 

“Żminijietna- Leħen ix-Xellug tappoġġja l-azzjoni meħuda mil-Organizazzjoni Maltija li taħdem favur l-ugwaljanza tal-ġeneru li nhar il-ħadd jorganizzaw protesta bil-għan li jħeġġu l-membri parlamentari jirrevedu l-pożizzjoni tagħhom. Żminijietna se tingħaqad għal din il-protesta.

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page