Press Release: Rights of public access to the foreshore

Press Release: 16/09/16
Stqarrija Stampa: 16/09/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release:

 

16th September 2016

 

Press Release: Rights of public access to the foreshore.

 

Żminijietna – Voice of the Left calls upon the Government to enforce law and safeguard public access to the foreshore, a right established by law. The general public has every right to have access to the coast at Manoel Island. Denying this right is a violation of the law.

 

The leftist organisation expressed solidarity with the activists of Kamp Emergenza Ambjent who might be taken to court by the powerful elite (MIDI), with the aim to silence their voices.  Żminijietna will also be participating in the clean-up of Manoel Island, Saturday 17th September.

 

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left.

(Contact Organisation- 7953 6914)

 

 

Stqarrija Stampa: Id-dritt ta' aċċess għall-kosta mil-pubbliku

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug jappella l-Gvern biex jinforza l-liġi u jissalvagwardja l-aċċess pubbliku għall-kosta, dritt li hu mnaqqax fil-liġi ta’ Malta. Il-pubbliku nġenerali għandu dritt ta' aċċess għall-kosta li hi mdawra biha Manoel Island. Projbizzjoni ta’ dan huwa ksur tal-liġi Maltija.

 

L-organizazzjoni xellugija esprimit solidarjetà mal-attivisti tal-Kamp Emerġenza Ambjent li qed jkunu mhedda bi proċeduri legali mill-grupp ta’ elitisti li jgawdu ċertu poter fis-soċjetà Maltija, bl-għan li jingħalaq ħalq l-attivisti. Żminijietna żiedet tgħid li se tkun qed tipparteċipa fil-ġurnata ta' tindif li se ssir f'Manoel Island, nhar is-Sibt 17 ta' Settembru. 

 

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

 

 


 

Press Releases Main Page