Press Release: Żminijietna condemns the Planning Authority’s attitude.

Press Release: 16/11/16
Stqarrija Stampa: 16/11/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 16th November 2016

  

Press Release: Żminijietna condemns the Planning Authority’s attitude.

 

Żminijietna – Voice of the Left condemns the Planning Authority’s attitude with respect to the residents affected by the proposed Paceville Master Plan. Under the proposed masterplan, a number of residents will end up losing their property, while the developers will see their investment increase in value.

 

Żminijietna added that  “residents should not take part individually in meetings with PA Officers, when the same Authority failed to consult with the same residents before drawing up the plan".

 

Żminijietna - Voice of the Left once again urges the Planning Authority to withdraw the proposed master plan.

 

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

(Contact Org – 7953 6914)

 

-----------------------

 

Stqarrija Stampa: Żminijietna tikkundanna l-attitudni tal-Awtorità tal-Ippjanar

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tikkundanna l-attitudni li qed tieħu l-Awtorità tal-Ippjanar fil-konfront tar-residenti milquta mil-pjan propost ġewwa Paċeville. Bil-pjan propost numru ta’ residenti se jispiċċaw jitilfu l-propjetà tagħhom, fejn bil-kontra, l-iżviluppaturi se jaraw l-investiment tagħhom jżid fil-valur.

 

“Ir-residenti m’għandhomx jaċċettaw l-istedina  ta’ laqgħat fuq bażi individwali ma’ uffiċjali mil-Awtorità tal-Ippjanar, meta l-istess Awtorità naqqset milli tikkonsulta ma’ l-istess residenti qabel ma’ tfassal il-pjan”.

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug għal darb’oħra qed tħeġġeġ l-Awtorità biex tirtira l-pjan propost.

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

Żminijietna – Leħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page