Press Release: Żminijietna appeals Santa Lucia Local Council to show consistency

Press Release: 20/07/16
Stqarrija Stampa: 20/07/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 20th July 2017

Press Release: Żminijietna appeals Santa Lucia Local Council to show consistency

 

Żminijietna – Voice of the Left appeals to Santa Lucia Local Council to reconsider the position taken in backing the proposal for a developement of a retired home on the outskirts of the same locality, outside the development zone.

 

Żminijietna added that “the Local Council should demostrate consistency, as the location chosen for the proposed development, Wied Garnaw is the same zone inwhich few years a ago was at risk of development.  That time, the local council took a progressive outlook and together with the local residents, environmental and political organisations campaigned against that project”.

 

Thus, Żminijietna – Voice of the Left is asking the Local Council to support the call for the protection of the valley and the surrounding area.

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

 

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella lill-Kunsill ta’ Santa Luċija biex iżomm konsistenza

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug appellat lill-Kunsill ta’ Santa Luċija biex jirrikonsidra l-pożizzjoni li ħa favur l-iżvilupp propost għal Dar tal-Anzjani fil-konfini ta’ l-istess lokalità, barra żona tal-iżvilupp.

 

Żminijietna żiedet tgħid li “l-Kunsill għandu juri konsistenza, peress li żona magħżula għall-iżvilupp, Wied Garnaw, hija l-istess żona fejn ftit ta’ snin ilu kienet mhedda minn żvilupp ieħor. Dak inhar, il-Kunsill ħa xejra progressiva fejn flimkien mar-residenti, organizazzjonijiet ambjentali u oħra mis-soċjetà ċivili kkampanja kontra l-iżvilupp”.

 

Għalhekk, Żminijietna – Leħen ix-Xellug qed ssaqsi lill-Kunsill Lokali biex jappoġġja s-sejħa favur il-protezzjoni ta’ Wied Garnaw u l-madwar tiegħu.

ta’ Wied Filep, għar-riabilitazzjoni u riġenerazzjoni tal-barriera għal użu ta’ konservazzjoni ambjentali, għandu jiġi applikat f’dan il-każ”, saħqet Żminijietna – Leħen ix-Xellug.

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page