Press Release: Wied Inċita should be converted into a natural and ecological park.

Press Release: 20/08/16
Stqarrija Stampa: 20/08/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: Wied Inċita should be converted into a natural and ecological park.

 

Żminijietna – Voice of the Left joins other voices from the environmental sector  in expressing concern for the development proposal of an industrial park to replace the existing quarry in Wied Inċita.

 

Żminijietna said that “the area in question should be rehabilitated and renovated into an ecological park.  The Area's surrounding habitat is primarily a rocky area, garigue rich in soil and vegetation, surrounded by agricultural fields”.

 

Thus Żminijietna appeals the Planning Authority, and the Minister in charge of the Environment to safeguard the area from further developments and instead convert the whole region into a natural and ecological park. This will enhance the wellbeing of families living in that region, health, care for the environment and community cohesion.

 

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left.

(Contact Organisation- 7953 6914)

 

Stqarrija Stampa: Wied Inċita għandu jiġi rijabilitat f’park naturali u ekoloġiku.

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug ingħaqdet ma’ vuċijiet oħra mil-qasam ambejntali b’appell kontra l-iżvilupp propost ta’ park industrijali ġewwa Wied Inċita, f’żona li sa llum kienet barriera.

 

Żminijietna qalet li “ż-żona identifikata għandha tiġi rijabilitata u kkonvertita f’park ekoloġiku. L-abitat tal-madwar huwa primarjament blat, xagħri mogħni bil-ħamrija u flora, u hu mdawwar b’ħafna għelieqi agrikoli”.

 

Għalhekk Żminijietna qed tappella l-Awtorità tal-Ippjanar, u l-Ministru kkonċernat mil-Ambjent biex iħarsu l-Wied minn aktar żvilupp u minflok jikkonvertuh f’park naturali u ekoloġiku. B’hekk  jkun hemm titjieb fil-livell tal-għajxien u saħħet il-familji li jgħixu fil-madwar, jiżdied aktar il-ħarsien ambjentali fil-lokalità, li finalment jsaħħaħ aktar l-għaqda favur titjib tal-komunita kollha kemm hi.

 

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

 

 

 

 


 

Press Releases Main Page