Press Release: “Improve public transport rather than building car parks” – Żminijietna.

Press Release: 24/11/16
Stqarrija Stampa: 24/11/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 24th November 2016

Press Release: “Improve public transport rather than building car parks” – Żminijietna.

 

Żminijietna – Voice of the Left stated “that it is against the proposed project for the development of an open large car park in Marsaxlokk”.

 

“The area targeted for development is outside the development zone. Rather than a car park, Żminijietna insists that the land should be rehabilitated for agricultural or afforestation projects”. 

 

Żminijietna added “that the building of more car parks works totally contrarily to the concept of sustainability and healthy living. Better and an efficient public transport system should be the alternative, rather than building of new car parks”.   

 

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

(Contact Org – 7953 6914)

 

-----------------------

 

Stqarrija Stampa: “Titjib fit-Trasport Pubbliku aktar milli bini ta’ parkeġġi” – Żminijietna.

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug qalet li “hija kontra l-proposta ta’ bini ta’ parkeġġ miftuħ, u ta’ daqs sinjifikanti ġewwa lokalità ta’ Marsaxlokk.”

 

Iż-żona mmarkata hija waħda barra l-konfini tal-iżvilupp. Aktar milli parkeġġ, Żminijietna tinsisti sabiex l-art inkwistjoni tiġi ri-abilitata favur proġetti ta’ afforestazzjoni jew agrikoltura”.

 

Żminijietna żiedet tgħid li “l-bini ta’ aktar parkeġġi jmur totalment kontra l-kunċett ta’ sostenibilità u għal stil ta’ ħajja aħjar ‘l bogħod mit-tniġġiż. Titjib u effiċjenża fis-sistema ta’ trasport pubbliku għanda tkun l-alternattiva, aktar milli bini ta’ parkeġġi ġodda”.

 

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page