Press Release: Worker’s Day: Żminijietna appeals for legislation against precariousness

Press Release: 29/04/16
Stqarrija Stampa: 29/04/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 29th April 2016

Press Release:  Worker’s Day: Żminijietna appeals for legislation against precariousness

 

Żminijietna – Voice of the Left appeals Parliament to start debating the issue of precarious jobs. This issue is wide spread in the labour market and is affecting a large amount of workers from different sectors of the economy.

 

“The legislation should clearly define those jobs that are precarious in nature, where the worker faces insecurity, inferior conditions of work and low wages. Jobs on temporary contract, temporary agency workers and part-time work as sole employment should all be classified as precarious employment”, stated Żminijietna.

 

“The right wing argument infavour of flexibility in the labour market and job mobilization should not come at the expense of the workers’ rights and conditions. Workers have every right for decent and regular employment”.

 

“With regards to low wages, Żminijietna appeals once again for an increase in the National minimum wage. If implemented, this will affect positively workers who are in the risk of falling beneath the poverty line. Żminijietna added that “Parties who consider themselves progressive should strive towards this aim”.   

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

 

--------------------

 

Stqarrija Stampa:  Jum il-Ħaddiem: Żminijietna tappella favur leġislazzjoni Kontra l-Prekarjetá.

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug tappella l-Parlament biex jibda jiddiskuti l-kwistjoni tax-xogħol prekarju. Din il-problema hija mifruxa fis-suq tax-xogħol u qed taffettwa numru ta’ ħaddiema f’diversi setturi tal-ekonomija.

 

“Il-leġislazzjoni għanda tiddefenixxi b’mod ċar dawk ix-xogħolijiet li fin-natura tagħhom huma prekarji, fejn il-ħaddiem qed jiffaċċja nsigurtá ta’ mpjieg, kundizzjonijiet inferjuri tax-xogħol u pagi baxxi. Impjiegi ta’ natura temporanja, ħaddiema mħaddma fuq bażi temporanja minn aġenziji tax-xogħol u mpjieg part-time (biss) għandhom jiġu klassifikati bħala mpjieg prekarju”.  

 

“L-argument lemini favur flessibilitá u mobilizazzjoni fis-suq tax-xogħol m’għandhomx jitħaddmu askapitu ta’ drittijiet u l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Il-ħaddiema għandhom kull dritt għal xogħol deċenti u regolari”.

Fir-rigward ta’ pagi baxxi, Żminijietna tibqatinsisti sabiex tiżdied il-paga minima nazzjonali. Jekk din il-miżura tidħol fis-seħħ se taffettwa pożittivament ħaddiema li qegħdin friskju li jaqgħu fil-faqar. Żminijietna kompliet tgħid li “Partiti li jikkunsidraw lilhom infushom bħala progressivi għandhom jaħdmu għal dan il-għan”.  

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page