Press Release: Gentlemen’s Club_Proposed legislation should protect workers

Press Release: 30/06/16
Stqarrija Stampa: 30/06/16
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: 17th June 2016

30th June 2016

 

English/Maltese Version 

 

Press Release: Gentlemen’s Club_Proposed legislation should protect workers

 

Żminijietna - Voice of the Left welcomes the proposal brought forward by the Government, to regulate the situation of Gentlemens' Clubs on the island. All workers in this sector should be protected under this law. The majority of the workers are foreign female workers.

 

“Regards protection and working conditions, Żminijietna insists that the police, unions, and the respective authorities should be responsible to enforce such laws. As such, Żminijietna urges the government to include this in the proposed legislation. If working laws are breached, license should be withdrawn immediately”.

 

Żminijietna added that “this initiative will help to create more visibility in the sector and serves as a target to control the other businesses and activities which tend to be underground. However, it is strongly suggested that these clubs should only be within touristic zones areas ensuring that licences are not increased”.

 

Joe Attard

PRO

Żminijietna – Voice of the Left

 

Stqarrija Stampa: Il-leġislazzjoni proposta għanda tipproteġi l-ħaddiema

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta mressqa mil-Gvern biex stabilimenti magħrufa ‘Gentlemen’s Club’ jiġu regolati. Nisħqu li l-ħaddiema f’dan is-settur għandhom jkunu protetti  taħt din il-liġi. Il-maġġoranza tal-ħaddiema huma nisa barranin.

 

“Rigward protezzjoni u kundizzjonijiet tax-xogħol, Żminijietna tinsisti li l-pulizija, il-Unjins, u l-awtoritajiet rispettivi għandhom jkunu responsabbli biex il-liġi tiġi nforzata. Għalhekk, Żminijietna qed tħeġġeġ il-Gvern biex jinkludi dan il-punt fil-liġi proposta. F’każ li liġi tiġi miksura, l-liċenzja għanda tiġi rtirata immedjatament”.

 

 

Żminijietna tqies “li din l-inizjattiva minn naħa tal-Gvern se tgħin biex dan is-settur jkun taħt skrutinju u se tbiegħed l-użu ta’ attivitajiet illeċiti li fil-maġġor parti jsiru f’żoni mhux magħrufa. Għalhekk naqblu mas-suġġeriment li l-istabilimenti jkunu allokati f’żoni turistiċi biss u jiġi assigurat li ma jibqgħux jinħarġu liċenzji ġodda”.

 

 

Joe Attard

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

ŻminijietnaLeħen ix-Xellug

   

Press Releases Main Page